Restaurant Dijk9

Privacy beleid

We nemen jouw privacy zeer serieus

Laatst geüpdate op 16 September 2022
Ingangsdatum 16 September 2022

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van De Bruyn Horeca, Stratumsedijk 9, Noord-Brabant 5611NA, Nederland (de), e-mail: [email protected], telefoon: 0031402122355 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van je informatie die we verzamelen wanneer je gebruik maken van onze website (dijk9.nl). (de dienst”). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt je in met het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Als je hier niet mee instemt, dien je de Service niet te openen of te gebruiken.

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan je en zullen het herziene privacybeleid op de service plaatsen. Het herziene Beleid zal van kracht zijn 180 dagen vanaf het moment waarop het herziene Beleid in de Service is geplaatst en je voortdurende toegang tot of gebruik van de service na die tijd houdt in dat je akkoord gaat met het herziene Privacybeleid. We raden je daarom aan om deze pagina regelmatig te bekijken.

Informatie die we verzamelen

We zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mail
  • Telefoonnummer

Hoe wij je informatie gebruiken

We zullen de informatie die we over je verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Marketing/promotie
  • Beoordelingen
  • Klantenservice
  • Gerichte reclame

Als we je informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we je om toestemming vragen en zullen je informatie alleen gebruiken na ontvangst van je toestemming en dan alleen voor het doel of de doeleinden waarvoor toestemming wordt verleend, tenzij we anders verplicht zijn door wet.

Hoe we je informatie delen

We zullen je persoonlijke gegevens niet overdragen aan derden zonder je toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

Marketingbureaus

Creaktor uit Valkenswaard onderhoud onze website en web-server.

Analytics

We eisen van dergelijke derden dat ze de persoonlijke informatie die we aan hen doorgeven alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn overgedragen en niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken.

We kunnen je persoonlijke gegevens ook vrijgeven voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om je overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit privacybeleid; of (3) om te reageren op beweringen dat je gebruik van de Service de rechten van derden schendt. Als de Service of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen met een ander bedrijf, zal je informatie een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Bewaring van je gegevens

We bewaren je persoonlijke gegevens gedurende 30 dagen bij ons. of zolang we het nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor het is verzameld, zoals beschreven in dit privacybeleid. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie voor langere perioden moeten bewaren, zoals archivering/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals handhaving van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die je geen van beide identificeert (direct of indirect), kunnen voor onbepaalde tijd worden bewaard.

Jouw rechten

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, hebt je mogelijk recht op toegang tot en rectificatie of wissing van je persoonlijke gegevens of het ontvangen van een kopie van je persoonlijke gegevens, het beperken van of bezwaar maken tegen de actieve verwerking van je gegevens, of ons vragen om je persoonlijke informatie aan een andere entiteit, de toestemming die je ons hebt gegeven om je gegevens te verwerken, het recht om een klacht in te dienen bij de wettelijke autoriteit en alle andere rechten die relevant kunnen zijn volgens de toepasselijke wetgeving, intrekken. Om deze rechten uit te oefenen, kun je ons schrijven via [email protected]. We zullen op je verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Je kunt zich afmelden voor direct-marketingcommunicatie of de profilering die we uitvoeren voor marketingdoeleinden door ons te schrijven op [email protected].

Houd er rekening mee dat als je ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of de toestemming intrekt om deze te verwerken voor de vereiste doeleinden, je mogelijk geen toegang kunt krijgen tot of geen gebruik kunt maken van de diensten waarvoor je informatie is gevraagd.

Cookies beleid

Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en je keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën.

Veiligheid

De veiligheid van je informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van je informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van de informatie die je naar ons verzendt niet garanderen of garanderen en je doet dit op eigen risico.

Links van derden en gebruik van je informatie

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, inclusief derden die een website of service exploiteren die toegankelijk is via een link op de service. We raden je ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die je bezoekt te lezen. We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Klachten-/gegevensbeschermingsfunctionaris

Als je vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van je informatie die bij ons beschikbaar is, kun je een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris van De Bruyn Horeca, Stratumsedijk 9, e-mail: [email protected]. We zullen je zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

[email protected]
+31 (0)40 21 22 355
Copyright © 2022 – 2024 Alle rechten voorbehouden Ontwikkeld door Creaktor®